แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ละครนางมาร แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ละครนางมาร แสดงบทความทั้งหมด
ดูนางมารย้อนหลัง ตอนที่09 วันพุธที่ 03 กรกฏาคม 2556
ละครนางมาร :
ดูนางมารย้อนหลัง ตอนที่09  วันพุธที่ 03 กรกฏาคม 2556
ดูนางมารย้อนหลัง ตอนที่09  วันพุธที่ 03 กรกฏาคม 2556 
ละครนางมารเป็นเรื่องราวของภพ...พราก มเหจักรา ตระกูลข้าหลวงใหญ่ที่มั่งคั่งไปด้วยยศถาและทรัพย์สินเงินทองแล้ว ได้หมั้นหมาย นาง ลูกสาวเพียงคนเดียว กับ พัน บุตรชายของคณบดีใหญ่ แต่นางกลับรักกับ ขุน ผู้เป็นเพียงแค่ทาสในเรือน โดยมี นังอุ่น ผู้เป็นพี่เลี้ยงคอยเป็นสายให้ทั้งสองลักลอบพบกัน ละครนางมาร ออกอากาศทุกวันจันทร์-วันพุธ เวลา 08.00 น. / 11.30 น. / 20.00 น. ทางช่อง 8 ทุกจานรับสัญญาณดาวเทียม และทางทรูวิชั่นส์ ช่อง 65 (กล่องธรรมดา) และช่อง 88 (กล่อง HD)
ดูนางมารย้อนหลัง ตอนที่08 วันอังคารที่ 02 กรกฏาคม 2556 (02/07/2556) ย้อนหลัง
ละครนางมาร :
ดูนางมารย้อนหลัง ตอนที่08   วันอังคารที่ 02 กรกฏาคม 2556
ดูนางมารย้อนหลัง ตอนที่08   วันอังคารที่ 02 กรกฏาคม 2556
ละครนางมารเป็นเรื่องราวของภพ...พราก มเหจักรา ตระกูลข้าหลวงใหญ่ที่มั่งคั่งไปด้วยยศถาและทรัพย์สินเงินทองแล้ว ได้หมั้นหมาย นาง ลูกสาวเพียงคนเดียว กับ พัน บุตรชายของคณบดีใหญ่ แต่นางกลับรักกับ ขุน ผู้เป็นเพียงแค่ทาสในเรือน โดยมี นังอุ่น ผู้เป็นพี่เลี้ยงคอยเป็นสายให้ทั้งสองลักลอบพบกัน ละครนางมาร ออกอากาศทุกวันจันทร์-วันพุธ เวลา 08.00 น. / 11.30 น. / 20.00 น. ทางช่อง 8 ทุกจานรับสัญญาณดาวเทียม และทางทรูวิชั่นส์ ช่อง 65 (กล่องธรรมดา) และช่อง 88 (กล่อง HD)
ดูนางมารย้อนหลัง ตอนที่7 วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2556
ละครนางมาร :
ดูนางมารย้อนหลัง ตอนที่7 วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2556
ดูนางมารย้อนหลัง ตอนที่7 วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2556
ละครนางมารเป็นเรื่องราวของภพ...พราก มเหจักรา ตระกูลข้าหลวงใหญ่ที่มั่งคั่งไปด้วยยศถาและทรัพย์สินเงินทองแล้ว ได้หมั้นหมาย นาง ลูกสาวเพียงคนเดียว กับ พัน บุตรชายของคณบดีใหญ่ แต่นางกลับรักกับ ขุน ผู้เป็นเพียงแค่ทาสในเรือน โดยมี นังอุ่น ผู้เป็นพี่เลี้ยงคอยเป็นสายให้ทั้งสองลักลอบพบกัน ละครนางมาร ออกอากาศทุกวันจันทร์-วันพุธ เวลา 08.00 น. / 11.30 น. / 20.00 น. ทางช่อง 8 ทุกจานรับสัญญาณดาวเทียม และทางทรูวิชั่นส์ ช่อง 65 (กล่องธรรมดา) และช่อง 88 (กล่อง HD)
ดูนางมารย้อนหลัง ตอนที่6 วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556
ละครนางมาร :
ดูนางมารย้อนหลัง ตอนที่6  วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556
ดูนางมารย้อนหลัง ตอนที่6  วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556
ละครนางมารเป็นเรื่องราวของภพ...พราก มเหจักรา ตระกูลข้าหลวงใหญ่ที่มั่งคั่งไปด้วยยศถาและทรัพย์สินเงินทองแล้ว ได้หมั้นหมาย นาง ลูกสาวเพียงคนเดียว กับ พัน บุตรชายของคณบดีใหญ่ แต่นางกลับรักกับ ขุน ผู้เป็นเพียงแค่ทาสในเรือน โดยมี นังอุ่น ผู้เป็นพี่เลี้ยงคอยเป็นสายให้ทั้งสองลักลอบพบกัน ละครนางมาร ออกอากาศทุกวันจันทร์-วันพุธ เวลา 08.00 น. / 11.30 น. / 20.00 น. ทางช่อง 8 ทุกจานรับสัญญาณดาวเทียม และทางทรูวิชั่นส์ ช่อง 65 (กล่องธรรมดา) และช่อง 88 (กล่อง HD)
ดูนางมารย้อนหลัง ตอนที่6 วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556
ละครนางมาร :
ดูนางมารย้อนหลัง ตอนที่6   วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556
ดูนางมารย้อนหลัง ตอนที่6   วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556
ละครนางมารเป็นเรื่องราวของภพ...พราก มเหจักรา ตระกูลข้าหลวงใหญ่ที่มั่งคั่งไปด้วยยศถาและทรัพย์สินเงินทองแล้ว ได้หมั้นหมาย นาง ลูกสาวเพียงคนเดียว กับ พัน บุตรชายของคณบดีใหญ่ แต่นางกลับรักกับ ขุน ผู้เป็นเพียงแค่ทาสในเรือน โดยมี นังอุ่น ผู้เป็นพี่เลี้ยงคอยเป็นสายให้ทั้งสองลักลอบพบกัน ละครนางมาร ออกอากาศทุกวันจันทร์-วันพุธ เวลา 08.00 น. / 11.30 น. / 20.00 น. ทางช่อง 8 ทุกจานรับสัญญาณดาวเทียม และทางทรูวิชั่นส์ ช่อง 65 (กล่องธรรมดา) และช่อง 88 (กล่อง HD)
ดูนางมารย้อนหลัง ตอนที่4 วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2556
ละครนางมาร :
ดูนางมารย้อนหลัง ตอนที่4 วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2556
ดูนางมารย้อนหลัง ตอนที่4 วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2556
ละครนางมารเป็นเรื่องราวของภพ...พราก มเหจักรา ตระกูลข้าหลวงใหญ่ที่มั่งคั่งไปด้วยยศถาและทรัพย์สินเงินทองแล้ว ได้หมั้นหมาย นาง ลูกสาวเพียงคนเดียว กับ พัน บุตรชายของคณบดีใหญ่ แต่นางกลับรักกับ ขุน ผู้เป็นเพียงแค่ทาสในเรือน โดยมี นังอุ่น ผู้เป็นพี่เลี้ยงคอยเป็นสายให้ทั้งสองลักลอบพบกัน ละครนางมาร ออกอากาศทุกวันจันทร์-วันพุธ เวลา 08.00 น. / 11.30 น. / 20.00 น. ทางช่อง 8 ทุกจานรับสัญญาณดาวเทียม และทางทรูวิชั่นส์ ช่อง 65 (กล่องธรรมดา) และช่อง 88 (กล่อง HD)
ดูนางมารย้อนหลัง ตอนที่3 วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556
ละครนางมาร :
ดูนางมารย้อนหลัง ตอนที่3  วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556
ดูนางมารย้อนหลัง ตอนที่3  วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556
ละครนางมารเป็นเรื่องราวของภพ...พราก มเหจักรา ตระกูลข้าหลวงใหญ่ที่มั่งคั่งไปด้วยยศถาและทรัพย์สินเงินทองแล้ว ได้หมั้นหมาย นาง ลูกสาวเพียงคนเดียว กับ พัน บุตรชายของคณบดีใหญ่ แต่นางกลับรักกับ ขุน ผู้เป็นเพียงแค่ทาสในเรือน โดยมี นังอุ่น ผู้เป็นพี่เลี้ยงคอยเป็นสายให้ทั้งสองลักลอบพบกัน ละครนางมาร ออกอากาศทุกวันจันทร์-วันพุธ เวลา 08.00 น. / 11.30 น. / 20.00 น. ทางช่อง 8 ทุกจานรับสัญญาณดาวเทียม และทางทรูวิชั่นส์ ช่อง 65 (กล่องธรรมดา) และช่อง 88 (กล่อง HD)
ดูนางมารย้อนหลัง ตอนที่2 วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556
ละครนางมาร :
ดูนางมารย้อนหลัง ตอนที่2 ตอนแรก วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556
ดูนางมารย้อนหลัง ตอนที่2   วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556
ละครนางมารเป็นเรื่องราวของภพ...พราก มเหจักรา ตระกูลข้าหลวงใหญ่ที่มั่งคั่งไปด้วยยศถาและทรัพย์สินเงินทองแล้ว ได้หมั้นหมาย นาง ลูกสาวเพียงคนเดียว กับ พัน บุตรชายของคณบดีใหญ่ แต่นางกลับรักกับ ขุน ผู้เป็นเพียงแค่ทาสในเรือน โดยมี นังอุ่น ผู้เป็นพี่เลี้ยงคอยเป็นสายให้ทั้งสองลักลอบพบกัน ละครนางมาร ออกอากาศทุกวันจันทร์-วันพุธ เวลา 08.00 น. / 11.30 น. / 20.00 น. ทางช่อง 8 ทุกจานรับสัญญาณดาวเทียม และทางทรูวิชั่นส์ ช่อง 65 (กล่องธรรมดา) และช่อง 88 (กล่อง HD)
ดูนางมารย้อนหลัง ตอนที่1 ตอนแรก วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2556
ละครนางมาร :
ดูนางมารย้อนหลัง ตอนที่1 ตอนแรก วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2556
ดูนางมารย้อนหลัง ตอนที่1 ตอนแรก วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2556
ละครนางมารเป็นเรื่องราวของภพ...พราก มเหจักรา ตระกูลข้าหลวงใหญ่ที่มั่งคั่งไปด้วยยศถาและทรัพย์สินเงินทองแล้ว ได้หมั้นหมาย นาง ลูกสาวเพียงคนเดียว กับ พัน บุตรชายของคณบดีใหญ่ แต่นางกลับรักกับ ขุน ผู้เป็นเพียงแค่ทาสในเรือน โดยมี นังอุ่น ผู้เป็นพี่เลี้ยงคอยเป็นสายให้ทั้งสองลักลอบพบกัน ละครนางมาร ออกอากาศทุกวันจันทร์-วันพุธ เวลา 08.00 น. / 11.30 น. / 20.00 น. ทางช่อง 8 ทุกจานรับสัญญาณดาวเทียม และทางทรูวิชั่นส์ ช่อง 65 (กล่องธรรมดา) และช่อง 88 (กล่อง HD)
เรื่องย่อละครนางมาร
ละครนางมาร :
เรื่องย่อละครนางมาร
เรื่องย่อละครนางมาร
นางมาร ละครนางมาร ละครช่อง8
     
ละครนางมาร บทประพันธ์โดย : วาทินีย์ โอฬาร์กร
ละครนางมาร บทโทรทัศน์โดย : ฐา-นวดี สถิตยุทธการ
ละครนางมาร กำกับการแสดงโดย : ปกาสิต กิ่งศักดิ์
ละครนางมาร ผลิตโดย : บริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด
ละครนางมาร ดำเนินงานโดย : กรรชัย กำเนิดพลอย - เมย์ เฟื่องอารมย์
ละครนางมาร อำนวยการสร้างโดย : ช่อง 8 ในเครืออาร์เอส
ละครนางมาร ออกอากาศทุกวันจันทร์-วันพุธ เวลา 08.00 น. / 11.30 น. / 20.00 น. ทางช่อง 8 ทุกจานรับสัญญาณดาวเทียม และทางทรูวิชั่นส์ ช่อง 65 (กล่องธรรมดา) และช่อง 88 (กล่อง HD)