บทสนทนาอังกฤษ นิทานภาษาอังกฤษ

วันนี้เว็บไซต์ PrettyHD จะมาอัพเดทบทความเกี่ยวกับ อัพเดทเรื่อง บทสนทนาอังกฤษ บทสนทนาอังกฤษ นิทานภาษาอังกฤษ วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ซึ่งมีเนื้อหามีดังนี้

บทสนทนาอังกฤษ นิทานภาษาอังกฤษ
The Rat and The Frog

One day, a country rat wanted to go to town. He prepared imself and started his journey. It was hot on the way. So the rat was tired and thirsty. He then stopped near a big pond...to drink water for refreshing himself...and to find some fruits to eat. Near that pond, there lived a frog. When the rat saw the frog, he walked straight towards him. He forced the frog to take him to the other side of the pond. But the frog refused. The rat beat up the frog badly. So the frog had to give up and agreed to take him across the pond. The rat was afraid that the frog might leave him in the middle of the pond, so he tied his leg with the frog's leg. When they were in the middle of the pond, the frog stoped swimming, wanting the rat to drown. The rat tried to swim to save himself from drowning while the frog looked on with satisfaction. Meanwhile, there was a hawk flying by the pond and saw the two animals. The hawk grabbed both of them for his meal.

The Lion and The Hare

There was a lion who woke up in one evening feeling hungry. He went to look for food in the jungle. He was so hungry that he wanted to catch anything he found. Suddenly, he saw a hare running about. The lion ran after the hare. Soon he caught that little hare. As he was going to eat the hare, he saw a deer. He because greedy. He thought he should eat the big deer instead of the hare. So he left the hare and turned to chase the deer. The deer ran as fast as he could for fear of the lion. The deer ran very fast that the lion could not catch him. Finally he stoped running because he was too tired. He said to himself, "I had better go back to eat the hare." He hurried back to the hare. But when he was at the place, the hare had gone.The lion was so sorry. He was greedy and now he had nothing to eat even a little hare.

หากต้องการทราบการอัพเดทของ บทสนทนาอังกฤษ บทสนทนาอังกฤษ นิทานภาษาอังกฤษ และเรื่องที่เกี่ยวข้อง แนะนำให้กด ที่ facebook ด้านล่างนี้เลยค่ะ เผื่อที่จะได้อัพเดทก่อนใคร

อัพเดทเมื่อ วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ในหมวดหมู่ของ บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง บทสนทนาอังกฤษ บทสนทนาอังกฤษ นิทานภาษาอังกฤษ