บทสนทนาอังกฤษ เวลาเท่าไหร่ (What time is it?)

วันนี้เว็บไซต์ PrettyHD จะมาอัพเดทบทความเกี่ยวกับ อัพเดทเรื่อง บทสนทนาอังกฤษ บทสนทนาอังกฤษ เวลาเท่าไหร่ (What time is it?) วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งมีเนื้อหามีดังนี้

เวลาเท่าไหร่ (What time is it?)


01:25 hours
It's o-one-twenty-five hours.
(อิทซ โอ วัน ทเวน'ทิ ไฟว เอาร)

Twenty five minutes past one in the morning.
(ทเวนทิ ไฟว มินนิท พาซท วัน อิน เธอะ มอร นิง)

17:45 hours
It's seventeen-forty-five hours.
(อิทซ เซเวนทีน ฟอร ทีไฟว เอาร)


A quarter to six p.m.
(อะ ควอรเทอร ทู ซิคซ พี.เอม.)


Five-forty-five p.m.
(ไฟวฟอร'ทีไฟว พี.เอม.)

8:00 p.m.
It's eight o'clock in the evening.
(อิทซ เอท โอ คลอค อิน เธอะ อีฟวนิง)

10:30 a.m.
It's half past ten or it's ten thirty.
(อิทซ ฮาลฟ พาซท เทน ออร อิทซ เทน เธอร'ที)

6:00 a.m.
It's six c'clock.
(อิทซ ซิคซ โอ คลอค)

6:15 a.m.
It's a quarter past six.
(อิทซ อะ ควอร'เทอร พาซท ซิคซ)

It's six-fifteen.
(อิทซ ซิคซ-ฟิฟว ทีน)

8:40 a.m.
It's eight forty a.m.
(อิทซ เอท ฟอร'ที เอ.เอม.)

It's twenty minutes to nine.
(อิทซ ทเวน ที มิน นิทซ ทู ไนน)

8:55 a.m.
It's eight fifty-five a.m.
(อิทซ เอท ฟิฟ ทีไฟว เอ.เอม.)

It's five minutes to nine.
(อิทซ ไฟมิน'นิทซ ทู ไนน)

12:00 noon
It's midday.
(อิทซ มิดเด)

It's twelve o'clock.
(อิทซ ทเวลฟว โอคลอค)

12:30 p.m.
It's half past noon.
(อิทซ ฮาลฟ พาซท นูน)

It's half past twelve.
(อิทซ ฮาลฟ พาซท ทเวลฟว)

8:45 p.m.
It's eight forty-five in the evening.
(อิทซ เอท ฟอร'ทีไฟว อิน เธอ อีฟวนิง)

It's a quarter to nine.
(อิทซ อะ ควอร'เทอร ทู ไนน)

7:09 p.m.
It's nine minutes past seven.
(อิทซ ไนน มิน'นิทซ พาซท เซ'เวน)

It's seven-o-nine.
(อิทซ เซ'เวน-โอ-โนน)

หากต้องการทราบการอัพเดทของ บทสนทนาอังกฤษ บทสนทนาอังกฤษ เวลาเท่าไหร่ (What time is it?) และเรื่องที่เกี่ยวข้อง แนะนำให้กด ที่ facebook ด้านล่างนี้เลยค่ะ เผื่อที่จะได้อัพเดทก่อนใคร

อัพเดทเมื่อ วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ในหมวดหมู่ของ บทสนทนาอังกฤษ เรื่อง บทสนทนาอังกฤษ บทสนทนาอังกฤษ เวลาเท่าไหร่ (What time is it?)