วิธีสมัครสอบ กพ ปี 2556 ขั้นตอนการสมัครสอบ กพ ภาค ก ปี 56 รายละเอียดสมัครสอบ กพ 2013

วันนี้เว็บไซต์ PrettyHD จะมาอัพเดทบทความเกี่ยวกับ อัพเดทเรื่อง งานราชการ วิธีสมัครสอบ กพ ปี 2556 ขั้นตอนการสมัครสอบ กพ ภาค ก ปี 56 รายละเอียดสมัครสอบ กพ 2013 วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งมีเนื้อหามีดังนี้
ขั้นตอนการสมัครสอบ กพ ภาค ก วิธีสมัครสอบ กพ ปี 2556 ขั้นตอนการสมัครสอบ กพ ภาค ก ปี 56 รายละเอียดสมัครสอบ กพ 2013

1.  เข้าไปเว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th

2. คลิ๊กที่ปุ่ม”สอบภาค ก. ”

3. จะเจอข้อความดังนี้ -ผู้ที่ประสงค์สมัครสอบโปรดทราบ
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบ หากมีปัญหาเกี่ยวกับการสมัครสอบ ให้เข้าไปดูแนวทางการแก้ไขปัญหาในหัวข้อย่อย “สารพันปัญหา” ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของหน้าเว็บไซด์- ให้เราคลิ๊กที่คำว่า ตกลง

4. จะพบข้อความนี้ -
การ สมัครสอบครั้งนี้รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวท. อนุปริญญา ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ทุกสาขาวิชา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ (ม.6) ไม่สามารถสมัครสอบได้ วิธีสมัครสอบ กพ ปี 2556 ขั้นตอนการสมัครสอบ กพ ภาค ก ปี 56 รายละเอียดสมัครสอบ กพ 2013 สมัครสอบ ก.พ. 2556 สอบ ก.พ. ปี 56
ผู้สมัครสอบจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและกำหนดวัน เวลาดังนี้

ขั้นตอนที่ 1. ลงทะเบียนและพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 2. ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

ขั้นตอนที่ 3. กรอกใบสมัคร

ทั้งนี้ การสมัครสอบจะถือว่ามีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอนภายในเวลาที่กำหนด วิธีสมัครสอบ กพ ปี 2556 ขั้นตอนการสมัครสอบ กพ ภาค ก ปี 56 รายละเอียดสมัครสอบ กพ 2013 สมัครสอบ ก.พ. 2556 สอบ ก.พ. ปี 56

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1.กรอก
- เลขประจำตัวประชาชน
- ชื่อ-นามสกุล

2.กด >>> ลงทะเบียน

3.ตรวจสอบ
- เลขประจำตัวประชาชน
- ชื่อ-นามสกุล

4.กด >>> ยืนยัน

5.ระบบแจ้ง >>> บันทึกการลงทะเบียนสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

6. พิมพ์ / บันทึก >>> ใบแจ้งการชำระเงิน วิธีสมัครสอบ กพ ปี 2556 ขั้นตอนการสมัครสอบ กพ ภาค ก ปี
56 รายละเอียดสมัครสอบ กพ 2013 สมัครสอบ ก.พ. 2556 สอบ ก.พ. ปี 56หากต้องการทราบการอัพเดทของ งานราชการ วิธีสมัครสอบ กพ ปี 2556 ขั้นตอนการสมัครสอบ กพ ภาค ก ปี 56 รายละเอียดสมัครสอบ กพ 2013 และเรื่องที่เกี่ยวข้อง แนะนำให้กด ที่ facebook ด้านล่างนี้เลยค่ะ เผื่อที่จะได้อัพเดทก่อนใคร

อัพเดทเมื่อ วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ในหมวดหมู่ของ งานราชการ เรื่อง งานราชการ วิธีสมัครสอบ กพ ปี 2556 ขั้นตอนการสมัครสอบ กพ ภาค ก ปี 56 รายละเอียดสมัครสอบ กพ 2013