เกมส์ iPhone Dragon city ตารางธาตุการต่อสู้ โจมตีแรง 2 เท่า และกันธาตุ ของมังกรธาตุต่างๆ

วันนี้เว็บไซต์ PrettyHD จะมาอัพเดทบทความเกี่ยวกับ อัพเดทเรื่อง android เกมส์ iPhone Dragon city ตารางธาตุการต่อสู้ โจมตีแรง 2 เท่า และกันธาตุ ของมังกรธาตุต่างๆ วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งมีเนื้อหามีดังนี้


Dragon city ตารางธาตุการต่อสู้ โจมตีแรง 2 เท่า และกันธาตุ ของมังกรธาตุต่างๆ

Dragon city ตารางธาตุการต่อสู้ โจมตีแรง 2 เท่า และกันธาตุ ของมังกรธาตุต่างๆ
**** เข้าไปเล่น Dragon City *****
Dragon city ในฉากต่อสู้ ต่างๆ ที่เราต้องต่อสู้กับมังกร เพื่อทำเควส หา Gem และอื่น เช่นที่ Tournament และ Combat World นั้นเรา จำเป็นต้องใช้มังกรในการต่อสู้ซึ่งในธาตุต่างๆ ของ มังกรนั้นมีผลกับการต่อสู้แต่ละครั้งด้วยถ้าเราเลือกใช้ ธาตุไม่ถูกอาจส่งผล ให้เราแพ้ได้เลยทีเดียวครับ เราสามารถสรุปตารางการต่อสู้ของ ธาตุแบบ ง่ายๆ ได้ดังต่อไปนี้
icon_Earth_dragoncity
นอกจากนั้นยังมีรายละเอียดของ ละดับความแรงของธาตุต่างอีกมากมาย ซึ่งจะมีตั้งแต่ ทำ Damage 2 เท่า เบาลงครึ่งหนึง โดนโจมตีแรง 2 เท่า และ ไม่ลดเลย อีกด้วย
มังกรธาตุดิน Terra icon_Earth_dragoncity
ค่า Attacks โจมตีธาตุ
Damage x2 (แรง2 เท่า)
icon_Plant_dragoncityicon_Dark_dragoncity
Damage x0.5 (เบาลงครึ่งหนึ่ง)
icon_Earth_dragoncityicon_Metal_dragoncity
No Damage  (ไม่เสีย HP เลย)
icon_Water_dragoncityicon_Water_dragoncity
ค่า Defending ป้องกันธาตุ
Damage x2 (โดนโจมตีแรงขึ้น 2 เท่า)
icon_Metal_dragoncityicon_Ice_dragoncityicon_Water_dragoncity
Damage x0.5 (โดนโจมตีเบาลงครึ่งหนึ่ง)
icon_Earth_dragoncityicon_Fire_dragoncity
No Damage  (ไม่เสีย HP เลย)
icon_Electric_dragoncity

มังกรธาตุไฟ Flame icon_Fire_dragoncity
ค่า Attacks โจมตีธาตุ
Damage x2 (แรง2 เท่า)
icon_Water_dragoncityicon_Ice_dragoncity
Damage x0.5 (เบาลงครึ่งหนึ่ง)
icon_Earth_dragoncityicon_Fire_dragoncity
No Damage  (ไม่เสีย HP เลย)
icon_Metal_dragoncityicon_Water_dragoncity
ค่า Defending ป้องกันธาตุ
Damage x2 (โดนโจมตีแรงขึ้น 2 เท่า)
icon_Water_dragoncityicon_Electric_dragoncityicon_Water_dragoncity
Damage x0.5 (โดนโจมตีเบาลงครึ่งหนึ่ง)
icon_Metal_dragoncityicon_Fire_dragoncity
No Damage  (ไม่เสีย HP เลย)
icon_Plant_dragoncity

มังกรธาตุน้ำ Water icon_Water_dragoncity
ค่า Attacks โจมตีธาตุ
Damage x2 (แรง2 เท่า)
icon_Fire_dragoncityicon_Electric_dragoncity
Damage x0.5 (เบาลงครึ่งหนึ่ง)
icon_Water_dragoncityicon_Ice_dragoncity
No Damage  (ไม่เสีย HP เลย)
icon_Plant_dragoncityicon_Water_dragoncity
ค่า Defending ป้องกันธาตุ
Damage x2 (โดนโจมตีแรงขึ้น 2 เท่า)
icon_Fire_dragoncityicon_Dark_dragoncityicon_Water_dragoncity
Damage x0.5 (โดนโจมตีเบาลงครึ่งหนึ่ง)
icon_Water_dragoncityicon_Plant_dragoncity
No Damage  (ไม่เสีย HP เลย)
icon_Earth_dragoncity

มังกรธาตุธรรมชาติ Nature icon_Plant_dragoncity
ค่า Attacks โจมตีธาตุ
Damage x2 (แรง2 เท่า)
icon_Electric_dragoncityicon_Dark_dragoncity
Damage x0.5 (เบาลงครึ่งหนึ่ง)
icon_Water_dragoncityicon_Plant_dragoncity
No Damage  (ไม่เสีย HP เลย)
icon_Fire_dragoncityicon_Water_dragoncity
ค่า Defending ป้องกันธาตุ
Damage x2 (โดนโจมตีแรงขึ้น 2 เท่า)
icon_Ice_dragoncityicon_Earth_dragoncityicon_Water_dragoncity
Damage x0.5 (โดนโจมตีเบาลงครึ่งหนึ่ง)
icon_Dark_dragoncityicon_Plant_dragoncity
No Damage  (ไม่เสีย HP เลย)
icon_Water_dragoncity

มังกรธาตุสายฟ้า Electric icon_Electric_dragoncity
ค่า Attacks โจมตีธาตุ
Damage x2 (แรง2 เท่า)
icon_Fire_dragoncityicon_Metal_dragoncity
Damage x0.5 (เบาลงครึ่งหนึ่ง)
icon_Electric_dragoncityicon_Dark_dragoncity
No Damage  (ไม่เสีย HP เลย)
icon_Earth_dragoncityicon_Water_dragoncity
ค่า Defending ป้องกันธาตุ
Damage x2 (โดนโจมตีแรงขึ้น 2 เท่า)
icon_Water_dragoncityicon_Plant_dragoncityicon_Water_dragoncity
Damage x0.5 (โดนโจมตีเบาลงครึ่งหนึ่ง)
icon_Electric_dragoncityicon_Ice_dragoncity
No Damage  (ไม่เสีย HP เลย)
icon_Metal_dragoncity

มังกรธาตุน้ำแข็ง Ice icon_Ice_dragoncity
ค่า Attacks โจมตีธาตุ
Damage x2 (แรง2 เท่า)
icon_Earth_dragoncityicon_Plant_dragoncity
Damage x0.5 (เบาลงครึ่งหนึ่ง)
icon_Electric_dragoncityicon_Ice_dragoncity
No Damage  (ไม่เสีย HP เลย)
icon_Dark_dragoncityicon_Water_dragoncity
ค่า Defending ป้องกันธาตุ
Damage x2 (โดนโจมตีแรงขึ้น 2 เท่า)
icon_Fire_dragoncityicon_Water_dragoncityicon_Metal_dragoncity
Damage x0.5 (โดนโจมตีเบาลงครึ่งหนึ่ง)
icon_Water_dragoncityicon_Water_dragoncity
No Damage  (ไม่เสีย HP เลย)
ไม่มี

มังกรธาตุเหล็ก Metal icon_Metal_dragoncity
ค่า Attacks โจมตีธาตุ
Damage x2 (แรง2 เท่า)
icon_Earth_dragoncityicon_Ice_dragoncity
Damage x0.5 (เบาลงครึ่งหนึ่ง)
icon_Fire_dragoncityicon_Metal_dragoncity
No Damage  (ไม่เสีย HP เลย)
icon_Electric_dragoncityicon_Water_dragoncity
ค่า Defending ป้องกันธาตุ
Damage x2 (โดนโจมตีแรงขึ้น 2 เท่า)
icon_Electric_dragoncityicon_Water_dragoncityicon_Dark_dragoncity
Damage x0.5 (โดนโจมตีเบาลงครึ่งหนึ่ง)
icon_Earth_dragoncityicon_Metal_dragoncity
No Damage  (ไม่เสีย HP เลย)
icon_Fire_dragoncity

มังกรธาตุความมืด Dark icon_Dark_dragoncity
ค่า Attacks โจมตีธาตุ
Damage x2 (แรง2 เท่า)
icon_Water_dragoncityicon_Metal_dragoncity
Damage x0.5 (เบาลงครึ่งหนึ่ง)
icon_Plant_dragoncityicon_Dark_dragoncity
No Damage  (ไม่เสีย HP เลย)
icon_Water_dragoncity
ค่า Defending ป้องกันธาตุ
Damage x2 (โดนโจมตีแรงขึ้น 2 เท่า)
icon_Plant_dragoncityicon_Water_dragoncityicon_Earth_dragoncity
Damage x0.5 (โดนโจมตีเบาลงครึ่งหนึ่ง)
icon_Electric_dragoncityicon_Dark_dragoncity
No Damage  (ไม่เสีย HP เลย)
icon_Ice_dragoncity

มังกรธาตุในตำนาน Legend icon_Ice_dragoncity
ค่า Attacks โจมตีธาตุ
Damage x2 (แรง2 เท่า)
icon_Ice_dragoncity
Damage x0.5 (เบาลงครึ่งหนึ่ง)
โจมตีกายภาพ
No Damage  (ไม่เสีย HP เลย)
ไม่มี
ค่า Defending ป้องกันธาตุ
Damage x2 (โดนโจมตีแรงขึ้น 2 เท่า)
icon_Ice_dragoncity
Damage x0.5 (โดนโจมตีเบาลงครึ่งหนึ่ง)
โจมตีกายภาพ
No Damage  (ไม่เสีย HP เลย)
ไม่มี


มังกร Pure Dragon
มังกรธาตุที่มังกร Pure โจมตีใส่แรง 2 เท่า และ มังกร Pure โดนโจมตีไม่เสีย HPธาตุที่โจมตี มังกร Pure เบาลง
Dragon city วิธีผสมมังกร Pure Dragon ธาตุต่างๆ ทุกตัว
Pure Dragon
ไม่มีธาตุตัวเอง
Dragon city วิธีผสมมังกร Pure Dragon ธาตุต่างๆ ทุกตัว
Pure Dark Dragon
icon_Dark_dragoncityicon_Water_dragoncity
Dragon city วิธีผสมมังกร Pure Dragon ธาตุต่างๆ ทุกตัว
Pure Earth Dragon
icon_Earth_dragoncityicon_Water_dragoncity
Dragon city วิธีผสมมังกร Pure Dragon ธาตุต่างๆ ทุกตัว
Pure Fire Dragon
icon_Fire_dragoncityicon_Water_dragoncity
Dragon city วิธีผสมมังกร Pure Dragon ธาตุต่างๆ ทุกตัว
Pure Electric Dragon
icon_Electric_dragoncityicon_Water_dragoncity
Dragon city วิธีผสมมังกร Pure Dragon ธาตุต่างๆ ทุกตัว
Pure Ice Dragon
icon_Ice_dragoncityicon_Water_dragoncity
Dragon city วิธีผสมมังกร Pure Dragon ธาตุต่างๆ ทุกตัว
Pure Metal Dragon
icon_Metal_dragoncityicon_Water_dragoncity
Dragon city วิธีผสมมังกร Pure Nature ธาตุต่างๆ ทุกตัว
Pure Nature Dragon
icon_Plant_dragoncityicon_Water_dragoncity
Dragon city วิธีผสมมังกร Pure Sea ธาตุต่างๆ ทุกตัว
Pure Sea Dragon
icon_Water_dragoncityicon_Water_dragoncity

ที่มา http://www.appgamed.com/review_appfacebook.php?id=63

หากต้องการทราบการอัพเดทของ android เกมส์ iPhone Dragon city ตารางธาตุการต่อสู้ โจมตีแรง 2 เท่า และกันธาตุ ของมังกรธาตุต่างๆ และเรื่องที่เกี่ยวข้อง แนะนำให้กด ที่ facebook ด้านล่างนี้เลยค่ะ เผื่อที่จะได้อัพเดทก่อนใคร

อัพเดทเมื่อ วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ในหมวดหมู่ของ android เรื่อง android เกมส์ iPhone Dragon city ตารางธาตุการต่อสู้ โจมตีแรง 2 เท่า และกันธาตุ ของมังกรธาตุต่างๆ