เกมส์เฟสบุ๊ค Dragon city วิธีผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

วันนี้เว็บไซต์ PrettyHD จะมาอัพเดทบทความเกี่ยวกับ อัพเดทเรื่อง android เกมส์เฟสบุ๊ค Dragon city วิธีผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งมีเนื้อหามีดังนี้


Dragon city วิธีผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP

ข้อมูลการผสมมังกร ชนิดต่างๆ Dragon city 
**** เข้าไปเล่น Dragon City *****
Armadillo Dragon
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP
การผสม( มีโอกาศไม่ติด)
Mud + Robot
Battery + Cactus
Venom + Gold
Flaming Rock + Jade
Poo + Seashell
Hedgehog + Dragonfly
ธาตุ
icon_Earth_dragoncityicon_Metal_dragoncity
HP5000
Battery Dragon
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP
การผสม( มีโอกาศไม่ติด)
Electric Dragon + Metal Dragon 
ธาตุ
icon_Electric_dragoncityicon_Metal_dragoncity
Blizzard Dragon
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP
การผสม( มีโอกาศไม่ติด)
Water Dragon + Fire Dragon
ธาตุ
icon_Fire_dragoncityicon_Water_dragoncity
HP4000
cactus Dragon
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP
การผสม( มีโอกาศไม่ติด)
Earth Dragon + Plant Dragon
ธาตุ
icon_Plant_dragoncityicon_Earth_dragoncity
HP4000
Carnivore Plant Dragon
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP
การผสม( มีโอกาศไม่ติด)
Dark Dragon + Plant Dragon 
ธาตุ
icon_Plant_dragoncityicon_Dark_dragoncity
Chameleon Dragon
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP
การผสม( มีโอกาศไม่ติด)
Earth Dragon + Electric Dragon
ธาตุ
icon_Earth_dragoncityicon_Electric_dragoncity
HP4000
Cloud Dragon
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP
การผสม( มีโอกาศไม่ติด)
Fire Dragon + Water Dragon
ธาตุ
icon_Fire_dragoncityicon_Water_dragoncity
HP3000
Cool Fire Dragon
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP
การผสม( มีโอกาศไม่ติด)

Vulcano + Alpine
Laser + Dandelion
Cloud + Penguin
ธาตุ
icon_Fire_dragoncityicon_Ice_dragoncity
HP5000
Coral Dragon
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP
การผสม( มีโอกาศไม่ติด)
Water Dragon + Plant Dragon
ธาตุ
icon_Plant_dragoncityicon_Water_dragoncity
HP4000
Dandelion Dragon
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP
การผสม( มีโอกาศไม่ติด)
Plant Dragon + Ice Dragon 
ธาตุ
icon_Plant_dragoncityicon_Ice_dragoncity
HP3000
Dark Dragon
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP
ชื้อที่ Shopธาตุ
icon_Dark_dragoncity
HP2000
Dark Fire Dragon
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP
การผสม( มีโอกาศไม่ติด)
Fire Dragon + Dark Dragon
ธาตุ
icon_Dark_dragoncityicon_Fire_dragoncity
HP4000
Dragonfly Dragon
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP
การผสม( มีโอกาศไม่ติด)
Plant Dragon + Metal Dragon
ธาตุ
icon_Plant_dragoncityicon_Metal_dragoncity
HP4000
Earth Dragon
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP
ชื้อที่ Shopธาตุ
icon_Earth_dragoncity
HP2000
Electric Dragon
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP
ชื้อที่ Shopธาตุ
icon_Electric_dragoncity
HP2000
Fire Dragon
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP
ชื้อที่ Shopธาตุ
icon_Fire_dragoncity
HP2000
firebird Dragon
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP
การผสม( มีโอกาศไม่ติด)
Fire Dragon + Plant Dragon
ธาตุ
icon_Fire_dragoncityicon_Plant_dragoncity
HP3000
Flaming Rock Dragon
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP
การผสม( มีโอกาศไม่ติด)
Earth Dragon + Fire Dragon 
ธาตุ
icon_Fire_dragoncityicon_Earth_dragoncity
HP3000
Fluorescent Dragon
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP
การผสม( มีโอกาศไม่ติด)
Ice Dragon + Electric Dragon
ธาตุ
icon_Electric_dragoncityicon_Ice_dragoncity
HP3000
Fossil Dragon
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP
เล่นเกมส์ Social Wars ให้ได้ LV 20ธาตุ
icon_Ice_dragoncityicon_Dark_dragoncity
HP4000
Gold Dragon
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP
การผสม( มีโอกาศไม่ติด)
Electric Dragon + Metal Dragon
ธาตุ
icon_Electric_dragoncityicon_Metal_dragoncity
HP4000
Gummy Dragon
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP
การผสม( มีโอกาศไม่ติด)

Nenufar + Neon
Plant + Storm
Tropical + Battery
firebird  + star
Dandelion +  Star
Jade + Flourescent
ธาตุ
icon_Electric_dragoncityicon_Plant_dragoncity
HP5000
Hedgehog Dragon
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP
การผสม( มีโอกาศไม่ติด)
Dark Dragon + Earth Dragon
ธาตุ
icon_Dark_dragoncityicon_Earth_dragoncity
HP3000
Hot Metal Dragon
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP
การผสม( มีโอกาศไม่ติด)
Fire Dragon + Electric Dragon
ธาตุ
icon_Electric_dragoncityicon_Fire_dragoncity
HP4000
Ice Cream Dragon
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP
การผสม( มีโอกาศไม่ติด)
Ice Dragon with a Water Dragon
ธาตุ
icon_Ice_dragoncityicon_Water_dragoncity
HP3000
Ice Dragon
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP
ชื้อที่ Shopธาตุ
icon_Ice_dragoncity
HP2000
Icecube Dragon
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP
การผสม( มีโอกาศไม่ติด)
Water Dragon + Ice Dragon
ธาตุ
icon_Ice_dragoncityicon_Water_dragoncity
Jade Dragon
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP
การผสม( มีโอกาศไม่ติด)
Plant Dragon + Metal Dragon
ธาตุ
icon_Plant_dragoncityicon_Metal_dragoncity
HP3000
Laser Dragon
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP
การผสม( มีโอกาศไม่ติด)
Fire Dragon + Electric Dragon
ธาตุ
icon_Electric_dragoncityicon_Fire_dragoncity
HP3000
Lentern Fish Dragon
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP
การผสม( มีโอกาศไม่ติด)
Water Dragon + Electric Dragon 
ธาตุ
icon_Electric_dragoncityicon_Water_dragoncity
HP3000
Medieval Dragon
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP
การผสม( มีโอกาศไม่ติด)
Fire Dragon + Metal Dragon
ธาตุ
icon_Fire_dragoncityicon_Metal_dragoncity
HP3000
Mercury Dragon
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP
การผสม( มีโอกาศไม่ติด)
Water Dragon + Metal Dragon
ธาตุ
icon_Metal_dragoncityicon_Water_dragoncity
HP2000
Metal Dragon
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP
การผสม( มีโอกาศไม่ติด)

Earth +Armadillo Dragon
Fire +Medieval  
Fire + Steampunk
Water  + Seashell  
Water  + Mercury
Plant  + Jade  
Plant  +  Dragonfly
ธาตุ
icon_Metal_dragoncity
HP2000
Mojito Dragon
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP
การผสม( มีโอกาศไม่ติด)
Ice Dragon with a Plant Dragon
ธาตุ
icon_Plant_dragoncityicon_Ice_dragoncity
HP4000
Moose Dragon
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP
การผสม( มีโอกาศไม่ติด)
Ice Dragon with an Electric Dragon
ธาตุ
icon_Ice_dragoncityicon_Electric_dragoncity
mud Dragon
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP
การผสม( มีโอกาศไม่ติด)
Earth Dragon and a Water Dragon 
ธาตุ
icon_Earth_dragoncityicon_Water_dragoncity
HP3000
Nenufar Dragon
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP
การผสม( มีโอกาศไม่ติด)
Water Dragon + Plant Dragon
ธาตุ
icon_Water_dragoncityicon_Plant_dragoncity
HP3000
Neon Dragon
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP
การผสม( มีโอกาศไม่ติด)
Dark Dragon + Electric Dragon 
ธาตุ
icon_Electric_dragoncityicon_Dark_dragoncity
HP3000
Paladin Dragon
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP
มี LV 15 ใน Dragon City
และ LV 10 หรือสูงกว่าในเกมส์ Social Empires
ธาตุ
icon_Electric_dragoncityicon_Earth_dragoncity
HP3000
Pearl Dragon
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP
การผสม( มีโอกาศไม่ติด)
Ice Dragon + Metal Dragon
ธาตุ
icon_Ice_dragoncityicon_Metal_dragoncity
HP3000
Penguin Dragon
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP
การผสม( มีโอกาศไม่ติด)
Ice Dragon + Dark Dragon
ธาตุ
icon_Ice_dragoncityicon_Dark_dragoncity
HP3000
Petroleum Dragon
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP
การผสม( มีโอกาศไม่ติด)

Venom Dragon + Mud Dragon
Mud Dragon + Dark Dragon
Neon Dragon + Nenufar Dragon
Lantern Fish Dragon  + Neon Dragon 
ธาตุ
icon_Dark_dragoncityicon_Water_dragoncity
HP4000
Pirate Dragon
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP
การผสม( มีโอกาศไม่ติด)

Mud + Hedgehog
Waterfall + Venom
Cloud + Vampire
Blizzard + Dark Fire
Nenufar + Carnivore Plant
ธาตุ
icon_Dark_dragoncityicon_Water_dragoncity
HP4000
Nature Dragon
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP
ชื้อที่ Shopธาตุ
icon_Plant_dragoncity
HP2000
Petroleum Dragon
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP
การผสม( มีโอกาศไม่ติด)
Ice Dragon + Metal Dragon
ธาตุ
icon_Ice_dragoncityicon_Metal_dragoncity
HP4000
Poo Dragon
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP
การผสม( มีโอกาศไม่ติด)
Legendary + Petroleum or Pirate
Mud + Petroleum or Pirate
Mirror + Dark or Legendary
Earth + Pure
Pure + Water
Wind + Pirate
ธาตุ
icon_Water_dragoncityicon_Dark_dragoncityicon_Earth_dragoncity
HP3000
Robot Dragon
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP


มี LV 10 ใน Dragon City
และ LV 10 หรือสูงกว่าในเกมส์ Social Wars
ธาตุ
icon_Metal_dragoncityicon_Fire_dragoncity
HP3000
Seashell Dragon
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP
การผสม( มีโอกาศไม่ติด)
Metal Dragon + Water Dragon
ธาตุ
icon_Metal_dragoncityicon_Water_dragoncity
HP4000
Snowflake Dragon
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP
การผสม( มีโอกาศไม่ติด)
Earth Dragon + Ice Dragon 
ธาตุ
icon_Earth_dragoncityicon_Ice_dragoncity
HP4000
Soccer Dragon
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP
การผสม( มีโอกาศไม่ติด)
Medieval +  Alpine
Flaming Rock + Snowflake
Vulcano   +   Pearl
Steampunk + Icecube
Cloud + Ice Cream
Blizzard + Dandelion
ธาตุ
icon_Ice_dragoncityicon_Fire_dragoncity
HP5000
Spicy Dragon
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP
การผสม( มีโอกาศไม่ติด)
Plant Dragon and a Fire Dragon
ธาตุ
icon_Fire_dragoncityicon_Plant_dragoncity
HP2000
Star Dragon
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP
การผสม( มีโอกาศไม่ติด)
Earth Dragon + Electric Dragon
ธาตุ
icon_Earth_dragoncityicon_Electric_dragoncity
HP3000
Steampunk Dragon
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP
การผสม( มีโอกาศไม่ติด)
Fire Dragon with a Metal Dragon
ธาตุ
icon_Fire_dragoncityicon_Metal_dragoncity
HP3000
Storm Dragon
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP
การผสม( มีโอกาศไม่ติด)
Water Dragon with an Electric Dragon
ธาตุ
icon_Water_dragoncityicon_Electric_dragoncity
HP3000
Tropical Dragon
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP
การผสม( มีโอกาศไม่ติด)
Earth Dragon with a Plant Dragon
ธาตุ
icon_Earth_dragoncityicon_Plant_dragoncity
HP3000
Vampire Dragon
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP
การผสม( มีโอกาศไม่ติด)
Fire Dragon and Dark Dragon
ธาตุ
icon_Fire_dragoncityicon_Dark_dragoncity
HP3000
Venom Dragon
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP
การผสม( มีโอกาศไม่ติด)
Dark Dragon with an Earth Dragon 
ธาตุ
icon_Dark_dragoncityicon_Earth_dragoncity
HP4000
Vulcano Dragon
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP
การผสม( มีโอกาศไม่ติด)
Fire Dragon witn an Earth Dragon
ธาตุ
icon_Earth_dragoncityicon_Fire_dragoncity
HP4000
Water Dragon
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP
ชื้อที่ Shopธาตุ
icon_Water_dragoncity
HP2000
Waterfall Dragon
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP
การผสม( มีโอกาศไม่ติด)
Earth Dragon with a Water Dragon
ธาตุ
icon_Earth_dragoncityicon_Water_dragoncity
HP3000
Zombie Dragon
Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP
การผสม( มีโอกาศไม่ติด)
Dark Dragon and Metal Dragon
ธาตุ
icon_Dark_dragoncityicon_Metal_dragoncity
HP3000
ขอบคุณข้อมูลจาก : http://dragoncity.wikia.com
ที่มา http://www.appgamed.com/review_appfacebook.php?id=11

หากต้องการทราบการอัพเดทของ android เกมส์เฟสบุ๊ค Dragon city วิธีผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP และเรื่องที่เกี่ยวข้อง แนะนำให้กด ที่ facebook ด้านล่างนี้เลยค่ะ เผื่อที่จะได้อัพเดทก่อนใคร

อัพเดทเมื่อ วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ในหมวดหมู่ของ android เรื่อง android เกมส์เฟสบุ๊ค Dragon city วิธีผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP